НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА
Засаг даргын хүсэлтийн дагуу нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар гэрэлтүүлэгүүд хийгдэж байна. Өнөөдрийн байдлаар нисэхийн байрнаас морин давааны уулзвар хүртэлх 36 ширхэг гэрэлтүүлэг хийгдэж ажлын явц 50%-тай хэрэгжиж байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт