АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАН "МАНАЙ ХОРОО-МИНИЙ ГУДАМЖ" АЯНЫ ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЛИЙГ ӨГЧ АЖИЛЛАВ
Хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн захирал эздийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр хорооны иргэний танхимд цуглуулж "Хамтран ажиллах гэрээ" байгуулан Манай хороо-Миний гудамж аяны талаар тодорхой мэдээлэл өгч, цагдаа болон ТНААХ, ТҮТ-ийн зүгээс мэдээллүүдийг өгч ажилласан.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт