Цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд музей үзүүллээ
10 дугаар хороо, Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын авто баазтай хамтран 49,250 дугаар цэцэрлэг,135 дугаар сургуулийн сурагчдын төлөөллийг 3 автобусаар зөөж, музей үзүүлж сонирхууллаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт