2017 онд Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд
1. Хорооны Засаг даргын санаачилгаар ХУД болон ИНЕГ-ын хөрөнгө оруулалтаар Морин хорооллын тоглоомын талбайн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь хийгдэж дууссан.Нийт 25.000 000 төгрөгний ажил хийгдсэн.
2. Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан хэрлэнХХК-тай хамтран тус хорооны 49 дүгээр цэцэрлэгийн хойгуур, 34 дүгээр байрны араар, 58 дугаар байрны урдуур, 60/1,60/2 дугаар байранд нийт 50.000.000 төгрөгний 17 ширхэг гэрэлтүүлгийг шинээр хийсэн.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт