Залуучууд бидний оролцоо-Нийслэлийн хөгжилд сэдэвт хэлэлцүүлэг уулзалтыг зохион байгууллаа
10 дугаар хороо, Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгууллагатай хамтран Залуучууд бидний оролцоо-Нийслэлийн хөгжилд сэдэвт хэлэлцүүлэг уулзалтыг зохион байгууллаа. Уулзалтын үеэр ДЗОУБ-MICRO PROJECT-БИЧИЛ ТӨСӨЛ-ийн уралдааныг зарласан. Уулзалт хэлэлцүүлэгт 18-35 насны 60 гаруй залуучууд оролцсон.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт