10 дугаар хорооны хог ачилтын хуваарь
Хан-Уул дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний төвөөс баталсан хог ачилтын хуваарийг  хүн олноор цуглардаг газрууд болон хорооны мэдээллийн самбар, цахим хуудсан дээр байршуулан ажиллаж байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт