Үнэгүй үзлэг шинжилгээ хийгдлээ.
2017 оны 11 дүгэр сарын 16-ны өдөр хорооны иргэний танхимд Скорлаб ХХК-ийн лаборатори нь тус хорооны эрүүл мэндийн даатгалаа төлсөн иргэдээс 1. Урьдчилан сэргийлэх, 2. Эрт илрүүлэх үзлэг, 3. Оношлогоо шинжилгээг үнэгүй авлаа. Даатгуулагч нь энэ 3 багцаас нэгийг нь сонгон Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100 хувь хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх эрхтэй. Энэ шинжилгээнд 40,45,50,55,60,65 настай даатгуулагчид хамрагдаж байна.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт