МОД ТАРИХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2019 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр Бүх нийтийн мод тарих өдрөөр хорооны албан хаагч нар Буянт-Ухаа СӨХ-тэй хамтран 27 ширхэг мод бут сөөгийг тарьлаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт