НОХОЙ БҮРТГЭЛЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ ЯВАГДАЖ ДУУСЛАА
ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ 10 ХОРОО НЬ: Манай хороо-Миний гудамж аяны хүрээнд Нийслэлийн мал эмнэлгийн газартай хамтран тус хорооны 6 хэсгийн 634 нохойнд бүртгэлжүүлэлт хийн вакцинжуулж, паспорт, хүзүүвч олгох,туулга өгөх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт