200 МЕТР ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ
2018 онд явган замын ажлыг хийлгэх саналыг Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэсээр дамжуулан нийслэлд уламжилсан. 30а байрны зүүн талын 41 м, 64-р байрнаас 63-р байр хүртэл 200 м явган замын ажил хийгдлээ.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт