ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
2018 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр 13 цаг 30 минутаас 15 цаг 30 минутын хооронд хорооны иргэний танхимд "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай" хуулийн шинэчилсэн найруулгаар сургалт зохион байгуулагдах тул иргэд өргөнөөр оролцоно уу.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт