ИРГЭДИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ӨРТӨӨЧИЛСӨН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2018.04.13-ны өдөр Иргэдийн тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох өртөөчилсөн сургалтанд хэсгийн ахлагч болон иргэдээс нийт 28 иргэн оролцсон.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт