МАНАЙ ХОРОО-МИНИЙ ГУДАМЖ АЯНЫ ХҮРЭЭНД НИСЭХИЙН ДАЛАН СУВГИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭГ ХИЙЛЭЭ.
Манай хороо-Миний гудамж аяны хүрээнд Борооны болон хөрсний ус зайлуулах инжинерийн шугам сүлжээний үзлэгийн худгийн бүрэн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хорооны хэмжээнд байгаа Нисэхийн далан сувгийн цэвэрлэгээг Охь мандал компанитай хамтран 2018 оны 4 дүгээр сард 2 удаа, 5 дугаар сард 1 удаа тус тус хийж гүйцэтгээд байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт