Хорооны улсын бүртгэгчээс төрийн үйлчилгээ үзүүлэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт
10 дугаар хорооны улсын бүртгэгч Ч.Батцэцэг нь үйлчилгээ үзүүлэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт, ажил үүргийн хуваарийг хорооны мэдээллийн самбар, цахим хуудас зэргүүд дээр байршуулан ажлаа чирэгдэлгүй түргэн шуурхай хүргэн ажиллаж байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт