10 дугаар хорооны албан хаагч нарын ажиллах цагийн хуваарийн жагсаалт
Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, хүнд сурталгүй хүргэх үүднээс хорооны албан хаагч нарын овог нэр, албан тушаал, утасны дугаар, ажиллах цагийн хуваарь зэргийг хорооны мэдээллийн самбар дээр байршуулан ажилласан.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт