ЯВГАН ЗАМЫН АЖЛУУД ХИЙГДЭЖ БАЙНА
62, 60/1, 63, 63а байруудын хажуугаар нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар явган замын ажлууд хийгдлээ.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт